Správa objektů k pronájmu

Prezentujte své objekty k pronájmu v nejlepším světle s pomocí popisů, přiložených dokumentů a obrázků. Nastavením výběrových kritérií usnadněte svým zákazníkům nalezení ideálního objektu k pronájmu.

Komplexní správa objektů k pronájmu

 • Název objektu a popis
 • Fotografie
 • Řazení objektů do kategorií a podkategorií
 • Specifická výběrová kritéria podkategorií pro snadnější proces vyhledávání
 • Přiřazení objektů k jednotlivým místům či pobočkám
 • Možnost nastavit příslušenství, možnosti a služby pro jednotlivé objekty
 • Povinné a volitelné příslušenství, možnosti a služby
 • Možnost povolit výběr konkrétního objektu, který je součástí obecné pronájemní skupiny
 • Hromadné objekty
 • Možnost nastavit předdefinované období údržby mezi dvěma transakcemi
 • Možnost v předstihu nastavit zpřístupnění a znepřístupnění objektů k pronájmu
 • Komplexní model nastavení cen s možností nezávislé úpravy pro jednotlivé objekty
 • Každý objekt může mít svůj vlastní výpůjční kalendář
 • Možnost přiložení všech důležitých dokumentů ke každému objektu