Přeměňte své webové stránky na efektivní prodejní portál

Prezentujte svou nabídku a umožněte svým zákazníkům rezervovat a platit přímo online. Díky wy.by toho můžete dosáhnout snadno, rychle a levně, bez vysokých nákladů na licenci a implementaci.

Komplexní online rezervační systém

VYTVÁŘENÍ NABÍDEK

 • Nabídky lze vytvářet pouze na dostupné objekty (hlavní objekty a příslušenství)
 • Plně automatizovaná příprava nabídky od nájemce nebo pronajímatele zohledňující všechny relevantní časové a cenové parametry
 • Automatická nabídka nejlepší ceny
 • Zohlednění sezónních podmínek, a to i v případě přesahu do jiné sezóny
 • Zohlednění minimální doby pronájmu, množstevních slev a možnosti prodloužení pronájmu
 • Zohlednění veškerého dostupného příslušenství
 • Specifikace spotřebních cen
 • Specifikace všech podmíněných poplatků v nabídce
 • Možnost vlastního zadání slev a přirážek pro pronajímatele

NÁJEMNÍ TRANSAKCE

 • Pokrývá celý proces pronájmu jak pro nájemce, tak i pronajímatele
  • Vyhledávání, porovnání a výběr objektů
  • Vytváření nabídek
  • Možnost dočasné rezervace
  • Možnost objednávky se zálohovou či plnou platbou
  • Možnost plné platby při předání
  • Možnost uložení různých událostí v průběhu používání pronajatého zařízení
  • Reporty a účtování případných škod po navrácení zařízení
  • Fakturace na základě doby pronájmu, užití spotřebního materiálu, zohlednění případných škod a možnost účtování různých poplatků či slev 
 • Možnost dočasné rezervace s rezervačním poplatkem nebo bez něj
 • Objednávka s předdefinovanou zálohou nebo bez ní
 • Automatický výpočet a účtování storno poplatků
 • Správa účtu pro všechny platby týkající se nájemní transakce
 • Přiřazení konkrétního objektu ze skupiny k dané transakci podle specifikace pronajímatele
 • Příprava a správa dokumentů k transakcím
 • Automatická notifikace při změnách prostřednictvím e-mailu
 • Možnost rezervace času na údržbu zařízení
 • Definovatelná doba údržby mezi dvěma pronájmy

FAKTURACE

 • Celková částka za pronájem zohledňující všechny platby
 • Nabídková cena plus součet veškerého spotřebního materiálu a poplatků
 • Možnost pro pronajímatele zadávat konkrétní přirážky nebo slevy
 • Zohlednění různých sazeb DPH

PLATBY

 • Možné způsoby platby:
  • Kreditní karta (všechny typy nabízené společností Datatrans)
  • Paypal (přes Datatrans)
  • Bankovní převod
  • Na místě u pronajímatele
 • Detailní vyúčtování všech poplatků a plateb za pronájem (platby v hotovosti a bankovní převody musí pronajímatel zadat ručně nebo pomocí zřízeného rozhraní pokladny či internetového bankovnictví)